FORUMTWOJE KONTO

UŻYTKOWNIK 
HASŁO 
zapamiętaj 

NIE PAMIĘTAM HASŁA

REJESTRACJA


LISTA POKOI


ZNAJDŹ NA FORUM


ZNAJDŹ UŻYTKOWNIKA

REGULAMIN FORUM
 1. CANAL+ Cyfrowy udostępnia możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forum CANAL+ w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na temat oferty programowej CANAL+ lub programu edukacji medialnej MediaStarter prowadzonego przez CANAL+ Cyfrowy.
 2. Wypowiedzi na tematy niezwiązane z ofertą programową CANAL+ i programem MediaStarter, zaś dotyczące m.in. oferty CYFRY+ lub sieci TV kablowej - będą usuwane.
 3. Dostęp do Forum CANAL+ posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 4. Warunkiem uczestniczenia w rozmowach na Forum jest rejestracja przez użytkownika z podaniem w formularzu imienia lub pseudonimu (nick), własnego hasła, wieku, płci oraz adresu e-mail.
 5. Wypowiedzi użytkowników na Forum CANAL+ dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym Pokojem tematycznym. Należy zapoznać się z opisem tematów poruszanych w danym Pokoju tematycznym przed wysłaniem wiadomości (nie wysyłaj wiadomości w wybranym Pokoju, jeżeli nie jest ona związana tematycznie z jego treścią).
 6. Forum CANAL+ może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie forum do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne, w tym zwłaszcza:
  1. przesyłania wiadomości zawierających: wyrażenia i treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. wyrażania i przekazywania na forum publicznym prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób,
  3. rozpowszechniania prywatnej korespondencji na forum bez zezwolenia jej autora,
  4. nie przestrzegania warunków licencji i prawa autorskiego (copyright) w stosunku do reprodukowanego przez siebie materiału.
 7. Naruszenie warunków zawartych w regulaminie powoduje usunięcie przesłanej wiadomości przez Administratora Forum oraz wykluczenie z Forum użytkownika, który był nadawcą tej wiadomości.
 8. Zdjęcia lub jego elementy przesłane przez użytkownika Forum nie mogą naruszać praw autorskich twórców i osób trzecich oraz praw osobistych osób trzecich. Zdjęcia osób trzecich można wykorzystywać wyłącznie za ich zgodą. Zdjęcie lub jego element, który narusza powyższą zasadę może zostać usunięty przez administratora Forum. Użytkownicy odpowiadają za treść przesyłanych zdjęć oraz za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych oraz za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 9. W każdym miesiącu spośród najaktywniejszych użytkowników Forum wybierany jest jeden (lub więcej) Forumowicz Miesiąca. Zwycięzca (lub zwycięzcy) zostaje uhonorowany:
  1. firmowym upominkiem,
  2. wpisem na Forum, informującym o wyborze.
 10. Administrator Forum może usunąć użytkownika z bazy użytkowników bez ostrzeżenia, jeśli:
  1. na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy nie korzystał z Forum,
  2. pseudonim (nick) użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  3. będzie wykorzystywał Forum do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam,
  4. jego wypowiedzi będą zawierały treści zagrażające poprawnemu funkcjonowaniu forum i serwisu CANAL+
 11. CANAL+ Cyfrowy dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum CANAL+ oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 12. Uczestnik Forum CANAL+ publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. CANAL+ Cyfrowy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  2. treści i inną zawartość przesyłanych na Forum wiadomości,
  3. przerwy w funkcjonowaniu Forum zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od CANAL+ Cyfrowy,
  4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od CANAL+ Cyfrowy.
 13. CANAL+ Cyfrowy zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania usługi Forum bez podania przyczyn oraz do zmiany charakteru forum lub pewnych jego modyfikacji.
 14. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na antenie CANAL+ oraz w innych środkach społecznego przekazu wykorzystywanych przez CANAL+ Cyfrowy.
 15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CANAL+ Cyfrowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

W razie problemów technicznych
prosimy o kontakt z:
z hasłem FORUM CANAL+ w temacie e-maila.